20.01.2022

Regulamin

XVI PÓŁMARATON WTÓRPOL 2016

1. CEL:

 • popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego stylu życia.
 • integracja osób aktywnych ruchowo.
 • promocja miasta i powiatu skarżyskiego oraz regionu świętokrzyskiego

2. ORGANIZATOR:

 • Tomasz Wąsowski

przy współudziale:

 • Urzedu Miasta w Skarżysku – Kamiennej.
 • Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.
 • Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku Kamiennej.
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.
 • Ochotniczej straży pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
 • Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.
 • Ośrodka Wypoczynkowego „REJÓW”
 • Starostwa powiatowego w Skarżysku – Kamiennej.

3. TERMIN I MIEJSCE:

20 sierpnia 2016r. (sobota) godz. 12.00.
• biuro zawodów, start i meta przy ul. Wioślarskiej w Skarżysko ­ Kam. obok Ośrodka Wypoczynkowego
„Rejow”
• biuro zawodów czynne 19 sierpnia 2016r. w godz. 17.00 ­ 20.00 oraz w sobotę 20 sierpnia w godz. 8.30 ­
11.00.

4. Trasa Biegu:

 • dystans 21,096 km (dwie pętle po 10,548 km)
 • nawierzchnia w 100% asfaltowa
 • 7 punktów odżywiania
 • limit czasu – 3 godziny
 • trasa posiada atest PZLA

5. Program Imprezy:

godz. 11.00 ­ XIV minipólmaraton
godz. 11.45 ­ powitanie uczestników biegu
godz. 12.00 ­ start do XVI Pólmaratonu WTÓRPOL 2016
godz. 15.30 ­ uroczyste wreczenie nagród

6. Klasyfikacja:

 • generalna kobiet i mezczyzn
 • w kategoriach wiekowych
 • osób sprawnych inaczej z widoczną dysfunkcja konczyn gornych i dolnych
kobiety:
K 2 ­ 18­ – 29 lat (1998­-1987)
K 3 ­ 30 – ­39 lat (1986­-1974)
K 4 ­ 40 – ­49 lat (1976­-1967)
K 5 ­ 50­ – 59 lat (1966­-1957)
K 6 ­ 60 lat i powyżej (1956 i poniżej)
mężczyźni:
M 2 ­18­ – 29 lat (1998­-1987)
M 3 ­ 30 – ­39 lat (1986­-1977)
M 4 ­ 40 – ­49 lat (1976­-1967)
M 5 ­ 50­ – 59 lat (1966-­1957)
M 6 ­ 60­ – 69 lat (1956­-1947)
M 7 ­ 70­lat i powyżej (1946 i poniżej)

7. Nagrody Finansowe:

 • kobiety w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3.
 • mezczyzni w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-6.
 • sprawni inaczej z widoczna dysfunkcja konczyn gornych i dolnych w klasfyikacji generalnej za meijsca 1-3.
 • w kategoriach wiekowych kobiety i mezczyzni za miejsca 1-3.
 • zawodnicy nagrodzeni w klasyfiacji generalnej nie otrzymuja nagrod w kategoriach wiekowych.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w polmaratonie moga brac udzial osoby, ktore ukonczyly 18. rok zycia, posiadaja zaswiadczenie o stanie zdrowia lub zloza stosowne oswiadczenie oraz dokonaja wpłatę wpisową*.
 • prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa drogą internetową na naszej stronie www.polmaratonwtorpol.pl
  do dnia 18 sierpnia 2016r.
  *patrz pkt. 9 regulaminu

9. Zgłoszenia i opłata startowa

 • Zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 18 sierpnia 2016r. lub
  w dniu zawodów.
 • Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto z dopiskiem „wpisowe” przy wpłatach grupowych dane personalne osób za które wnoszone są opłaty na konto lub gotówka w biurze zawodów w następujących wysokościach:

UWAGA: Przy wpłacie w biurze zawodów organizator nie zapewnia pakietu startowego(koszulka + poczęstunek)

Do 31.01.2016r Od 01.02 do 15.06 Od 16.06 do 31.07 Od 01.08 do 18.08 w biurze zawodow
30zł  40zł 55zł 75zł                  100zł

 

UWAGA!! OSOBY POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA ZNIŻKA -50%

Warunkiem uczestnictwa w półmaratonie w wypadku, gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na czas, będzie okazanie dowodu wpłaty w biurze zawodów.

W biurze zawodów obowiązuje podwyższona opłata niezależnie od wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje okolicznościową koszulkę z nadrukiem oraz poczęstunek. (Osoby zapisane do 1 czerwca mają zagwarantowany rozmiar koszulki)

Ponadto wszyscy którzy ukończą bieg, otrzymują dodatkowo pamiątkowy medal.

Warunkiem uczestnictwa w XVI półmaratonie „WTÓRPOL” jest dokonanie elektronicznego zapisu oraz dokonanie w terminie opłaty startowej.

 

10. Mistrzostwa par małżeńskich

Mistrzostwa Polski Małżeństw

Prawo startu mają małżonkowie, którzy złożą oświadczenie, że pozostają w związku małżeńskim.

1. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:
Zgłoszenia do udziału w III Mistrzostwach Par małżeńskich przyjmowane są zgodnie z ogólnymi zasadami. W rubryce małżeństwo wpisujemy nazwę drużyny(nazwisko).

2. KLASYFIKACJA:

Liczy się czas łączny małżonków. Zwycięża para z najlepszym czasem łącznym.

3. NAGRODY:

Dla pierwszych 3 par małżeńskich organizator przeiwduje nagrody rzeczowe.

11. Postanowienia końcowe

 • rezerwacja noclegów we własnym zakresie pod nr. tel. 041 25 24 165 (OW REJÓW)
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • szczegółowe infromacje dotyczące XVI PÓŁMARATONU WTÓRPOL 2016 można uzyskać pod numerem telefonu 041 252 02 01
  w godz. 9.00 – 17.00(poniedziałek – piątek) oraz 10.00 – 14.00 (sobota), a także pod numerem 602 182 793

 

Ze względu bezpieczeństwa nie przewiduje się udziału niepełnosprawnych jeżdżacych na wózkach.

ZAWODNICY W CHWILI ODBIERANIA NAGRÓD FINANSOWYCH I RZECZOWYCH ORAZ DEKORACJI MUSZĄ WYSTĘPOWAĆ W KOSZULCE XV PÓŁMARATONU WTÓRPOL